2022 Si Tard 125 jaar

Emmanuël Pleijers was bijna 10 jaar dirigent bij het Sittards Mannenkoor Si-Tard (november 2009 tot 1 oktober 2019)

Emanuel 225x196Emmanuël had veel aandacht voor de klankkleur van het koor en verbreding van het koorrepertoire.
Heel veel mooie en gevarieerde concerten mochten we samen uitvoeren onder zijn bezielende leiding. Recent kreeg hij een unieke kans aangeboden zijn kennis van pianotechniek uit te breiden.
Als gecertificeerd pianotechnicus is hij één van de weinig uitverkorenen die zich mogen specialiseren in het restaureren/conserveren van piano/vleugels tijdens de Bacheloropleiding te Brussel / Antwerpen.

Op 18 sept dirigeerde Emmanuël voor het laatst een groot concert van Si-Tard. Si-Tard, n.l. het Bevrijdingsconcert in de Schouwburg De Domijnen.
Dankbaar voor de mooie, muzikale en boeiende periode wensen we Emmanuël heel veel succes in zijn verdere carrière.

© 2017 Sittards Mannenkoor Si-Tard

E-mail naar webmaster sturen.