Badge300

Bestuur SI-TARD

Voorzitter:                  Wim Zonnenberg (046) 458 20 10
Secretaris:                  Wiel van Eeghem   (046) 451 81 37
Penningmeester:      Wil Goossens (046) 451 02 11
Vice voorzitter:          Dick van Rossum
2e secretaris:
Leden:                         Dick van Rossum
                                     Paul Thissen
                                     Alex van der Klip

 

Ereleden SI-TARD

Beschermheer:         dhr. Noël Lebens
Ere voorzitter:           dhr. Jac Tonnaer
Ere dirigent:               Jos Besselink
                                     Piet Tobben
Lid van verdienste:   Piet Besselink
                                     Harrie v Didden
                                     Martin Dieteren
                                     Theo Hanssen
                                     Ger Heilkens
                                     Ari Jansberg

© 2017 Sittards Mannenkoor SI-TARD

E-mail naar webmaster sturen.