2022 Si Tard 125 jaar

Binnen het Sittards gemeenschapsleven heeft Si-Tard zich een gewaardeerde plaats verworven. Altijd present, zowel bij feestelijke als bij droevige gebeurtenissen. Si-Tard verzorgt jaarlijks een aantal concerten. Vaste evenementen in het jaarprogramma zijn het voor- en najaarsconcert en het kerstconcert. Ook tijdens de jaarlijkse Rosa-processie is Si-Tard aanwezig.

Onder de bezielende leiding van dirigent Emmanuël Pleijers wordt het uitgebreide repertoire verder uitgebouwd waarbij men de eigentijdse koorwerken niet uit de weg gaat.

Terugkijkend op de laatste koorjaren zagen we dat het Sittards Mannenkoor Si-Tard in 2007 een mooi jubileumconcert organiseerde tgv ons 110 jaar bestaan, in samenwerking met Mannenkoor St Lambertus uit Kerkrade en Harmonie Concordia uit Melick. Ook fijne herinneringen hebben we aan de prachtige concertreis naar Hongarije met optredens op mooie en historische, wereldberoemde plaatsen. Al op vliegveld Eindhoven trakteerden we de aanwezige passagiers op een muzikaal onthaal. Heel sfeervol zongen we in de Mathiaskerk met haar geweldige akoestiek. Juist ja, de kerk waar het Oostenrijkse keizerspaar Frans-Jozef en Elizabeth (Sisi) werden gekroond. Was de Basiliek van Esztergom al super om te zingen, het orgel en ook de organist waren indrukwekkend. Onze voortreffelijke gidsen, Eva en Andrea, hadden echt alles tot in de puntjes geregeld. Het volledig beschrijven van deze reis zou te ver voeren, maar er wordt nog regelmatig over gesproken binnen onze koorfamilie. Samen met onze partners was dit dan ook een onvergetelijke reis.

115jr 02
Budapest

2008 is voor Si-Tard een druk jaar, namen we afscheid van Baer Gijsen, welke langdurig sinds 1951 diverse functies vervulde binnen Si-Tard. Samen met oa het St Petruskoor luisterden we het St Petrusfestival op. In september stonden we boven op de Windraak te zingen in de nieuwe wijngaard van St Rosa. En enkele weken later waren we te gast in Ransdaal waar we aardig voor de dag kwamen met werken van Wilhelm Heinrichs en Schubert. Maar in Voerendaal en Höngen lieten we ook nog aardig van ons horen.

115jr 03Concert Höngen 2008

Maar in begin 2008 was er een groots herdenkingsconcert tgv Mathieu Geelen, een van Si-Tard’s dirigenten. Mathieu Geelen was dirigent bij Si-Tard van 1958 – 1974. Hij liet Si-Tard technisch zeer sterk groeien dat in binnen- en buitenland respect afdwong met de eigentijdse composities. Dit zeer aparte concert werd in de schouwburg uitgevoerd samen met Het Nationaal Jeugd Harmonie orkest olv Alex Schillings, The Anthony Singers Stein, Gemengd Koor Crescendo Doenrade en Zangvereniging Oranje Schinveld allen o.l.v. Anton Kropivsec. Si-Tard musiceerde olv van toenmalige dirigent Piet Tobben.

115jr 04Mathieu Geelen

Door de stichting Mathieu Geelen Componist is er nog een interessant boek uitgegeven in samenwerking met de Stichting Charles Beltjens Sittard. Bij dit fraaie boek zitten tevens 2 Cd’s met de concertopnames van bovengenoemde koren. Van deze, veel te vroeg gestorven, componist uit Sittard voeren we nog vaak, op speciaal verzoek, de Limburgse Troubadours Muziek op.

De jaren daar op volgend verzorgen we de traditionele kerstconcerten in de Basiliek te Sittard en gaven we uitvoeringen in Voerendaal en Jabeek. Maar ook in de Selfkant te Höngen, Millen en Breberen zijn we graag te gast bij een dankbaar publiek.

115jr 05
2008 Mathieu Geelen Concert

Noemenswaardig is zeker ons musicalconcert van oktober 2009 in de stadsschouwburg. Heel wat nieuwe musicalwerken werden door de zangers ingestudeerd en uitgevoerd in een volle schouwburg. Niet alledaagse werken uit Oklahoma, Les Misérables, The Lion King, Evita, My Fair Lady, Jesus Christ Superstar, Ragtime, Civil War, Cabaret en Wildcat werden met veel verve door Si-Tard ten gehore gebracht. Veel complimenten kregen we voor deze programmering van het concert. Bijzondere koorwerken afgewisseld en aangevuld met dansers van de dansschool van Clara Lamar, solist Michiel Hendriks, violiste Annie Westgeest en Esther Zaad aan de vleugel. De regie was in handen van Nicole Schurgers. Ook de vocalgroup FUSION was te gast met meerdere moderne werken van oa Tijs Krammer.

Ons voorjaarconcert, voor het eerst in de Johanneskerk wordt mede opgeluisterd door de wereldkampioen kunstfluiten Geert Chatrou. Heel apart dat kunstfluiten samen besluiten we het concert met Sentimental Journey.

Na geruime voorbereiding was Si-Tard in 2010 één van de 9 mannenkoren welke een hele dag te gast waren bij Harmonie Concordia te Melick. Elk koor verzorgde in de omgeving een H.Mis waarna we naar Melick gingen waar elk koor een kort mini-optreden mocht verzorgen. Ook werden partijrepetities op diverse plaatsen gehouden. Heel verrassend was het feit dat onze partners ook tot een koor werden gevormd en onder leiding van Suzan Seegers een leuk concert verzorgde aan het eind van de dag. Het weer was ons zeer gunstig gezind, want een Bühne voor zoveel koren en Harmonie vindt je niet zo snel ergens.

115jr 06
Melick, maar liefst 9 koren en de Harmonie Concordia Melick samen in concert

115jr 07
Melick, onze partners waren het verrassingskoor van de dag olv Suzan Seegers.

In 2011 musiceerden we in Genk, in de ruime Limburghal samen met gastkoor De Heivinken en MGV Cäcilia Waldfeucht. Een echt Euregionaal cultureel treffen.

Inmiddels is Si-Tard stevig en langdurig aan het oefenen aan de Elias van Felix Mendelssohn-Bartholdy. Si-Tard is te gast bij het Heerlens Oratoriumvereniging en versterkt het aantal mannen met een groot aantal werken. Bij het instuderen van deze werken werd tevens gebruik gemaakt van oefen-CD’s waarop je de werken van alle stemmen en je eigen stemsoort apart kon beluisteren.

2012; Si-Tard is 115 jaar jong. Dat moest gevierd worden met een bijzonder concert. De muziekcommissie gaat onder leiding van dirigent Emmanuël Pleijers flink aan de slag. Er staat een hele mooi programmering. Sopraan Carla Maffioletti, Salonorkest SalonRouge en Si-Tard. Dat moest wel iets moois worden. Met z’n allen kijken we op een geslaagd concert terug. De formule is zeker voor herhaling vatbaar. Zo’n uitbereid programma willen we wel vaker ten gehore brengen. Muzikaal gezien blijft het Sittards Mannenkoor Si-Tard het repertoire verantwoord uitbreiden. Moderne uitstapjes naar The Beatles, Close Harmony uit de 30 jaren, maar ook de grote werken gaan we niet uit de weg. Maar daar heb je ook nieuwe aanwas voor nodig. Si-Tard mag zich gelukkig prijzen dat we onze koorbalans aardig in stand kunnen houden dankzij het redelijk op peil blijven van onze leden. Si-Tard kent gelukkig een groot aantal trouwe leden. Helaas is Frits Hamers, ons ere bestuurslid, niet meer in de gelegenheid om mee te zingen maar heeft sinds 1954 ontzettend veel gedaan voor en met Si-Tard. Ook Chris Wagt werd in 1954 al lid, moest enkele jaren onderbreken vanwege z’n werk en ook drukte met optredens met de Caballero’s. George Leinarts, een trouwe bariton sinds 1956 lid schonk een aantal jaren geleden tgv zijn 50 jaar koorjubileum een mooi koorwerk aan Si-Tard.

Ook de tenoren Ger Kees en Bertus Hermsen zingen al meer dan 40 jaar hun partij bij Si-Tard. En niet te vergeten bariton Tjeu Storms, lid sinds 1976, welke regelmatig de baritonsolo’s voor zijn rekening neemt. Het is gebruikelijk dat we jaarlijks onze jubilerende zangers in het zonnetje zetten tijdens de ST Caecilia-avond, welke vooraf wordt gegaan met een dankmis voor al onze leden.

Sing-in

Si-Tard maakt muziek die elkaar verbindt.

Disclaimer/vrijwaringsclausule                    © 2023 Sittards Mannenkoor Si-Tard           E-mail naar webmaster sturen.