2022 Si Tard 125 jaar

In de Sittardsche courant van zaterdag 3 april 1897 konden de Sittardernaren het volgende bericht lezen:

Naar we vernemen is door de Toneelver. Oefening baart Kunst eene Liedertafel geconstitueert onder de naam Sittards Mannenkoor

Het ging vele jaren goed met de vereniging, maar door het uitbreken van de 1e wereldoorlog  werd het een moeilijke tijd voor het verenigingsleven. Leden werden gemobiliseerd en waren daardoor vaak van huis en niet aanwezig bij repetities en uitvoeringen.

In 1920 volgde een herstart onder de naam “Concordia”.  In 1925 werd de mannenzangvereniging “Omhoog” opgericht. Op 11 februari 1953 fuseerden de twee koren en werd de naam “Sittards Mannenkoor” aangenomen. In de jaren die volgden verwierf het koor nationaal en internationaal een zeer goede reputatie. Er werden diverse concertreizen gemaakt.

In 1988 kreeg het koor een eigentijds logo en werd de naam “Sittards Mannenkoor Si-Tard” gevoerd. In 1992 kreeg Si-Tard haar eigen repetitielokaal in het Jochem Erenshoes aan het Kloosterplein.

Bij het honderdjarig bestaan in 1997 telde het koor bijna 100 leden. De laatste twintig jaar is dit aantal net als bij de meeste mannenkoren, geleidelijk teruggelopen, maar met 64 zangers is Si-Tard nog steeds een van de grotere koren in Limburg.

 

Bron: o.a. Harry Strijkers : 100 jaar Sittards Mannenkoor SI-TARD

 

 

Disclaimer/vrijwaringsclausule                    © 2023 Sittards Mannenkoor Si-Tard           E-mail naar webmaster sturen.