vak rechts boven 13 01 21 294x210

Activiteitencommissie:  Alex van der Klip   (046) 850 10 58

Bibliothecaris:                 Paul thissen (1e)   (046) 452 13 72
                                          Alex van der Klip (2e)
                                          Piet Besselink, digitaal beheer         

Facilitaire commissie:    Paul Gijzen 
                                          Ad Hensen
                                          George Leinarts
                                          Leon Tonglet
                                          Henk Vorstermans

Felicitatiedienst:             Jo Salden 

Muziekcommissie:         Martin Dieteren (voorzitter)   (046) 481 03 62
                                          Math Dirks (dirigent)
                                          Piet Besselink (verslagen/digitaal beheer)
                                          Alex van der Klip (2e bibliothecaris)
                                          Paul Thissen (1e bibliothecaris)
                                          Geerjan Claessens

Dirigent:                          Math Dirks

Repetitor:                        Paul Kalkhoven

Public Relations:             Piet Besselink (046) 474 12 16

Redactie Klankbord:      Piet Besselink
                                          John Dreuning

Webmaster:                    Wil Siebers

Presentie/afmelden:     Ad Hensen

© 2017 Sittards Mannenkoor Si-Tard

E-mail naar webmaster sturen.