Badge300


2018 Sittard 775 jaar Stadsjubileum


Woensdag 3 januari 20.00 uur
Repetitie tot 21.30 uur + Nieuwjaarsreceptie

Woensdag 7 februari
repetitie Bezoek Marotte en Prins aan SI-TARD

Woensdag 28 maart 19.00 uur
½ repetitie + vanaf 20.30uur jaarvergadering

Woensdag 11 april
Ledenwerfactie SING-IN CONCEPT

Vrijdag 27 april
Koningsdag informatie volgt

Woensdag 23 mei
Generale concert 27 mei CONCEPT

Zondag 27 mei 15.00 uur
Concert Stichting Behoud Franse Klooster
i.s.m. Philharmonie Sittard. Kerk Hemelsley

Zondag 1 juli
Fiets/wandeltocht

Woensdag 4 juli 20.00 uur
Laatste repetitie voor koorvakantie

Schoolvakantie 7 juli t/m 19 augustus 2018
wk 27-33

Woensdag 22 augustus
1e repetitie na vakantie

Zondag 26 augustus 10.30 uur
St Rosaprocessie

Oktober 20.00 uur
Najaarsconcert Concert MIGNON-SI-TARD (één KOOR)
Schouwburg Sittard CONCEPT 19 okt

Zaterdag 17 november 18.00 uur
St Caecilia-avond Ruud Schokker 25 jaar

Zondag 9 of 23 december 17.30 uur
Kerstconcert op 9 of 23 december

Woensdag 19 december
Kerstconcert Baenje

Zondag 23 december
Kerstconcert ism Petruskoor? CONCEPT

Dinsdag 25 december 9.30 uur
H.Mis in Michielskerk(?)

© 2017 Sittards Mannenkoor SI-TARD

E-mail naar webmaster sturen.